Please select your page
  • Slide
  • Slide

OCAP CO2

Bij alle vormen van verbranding komt CO2 vrij. Bij de verbranding van benzine in uw automotor, het verbranden van gas in uw cv-ketel en bij de verbranding van voedsel in uw lichaam. CO2 wordt medeverantwoordelijk gehouden voor het broeikaseffect. We stoten dan ook wereldwijd te veel CO2 uit. Door CO2 uit onder meer industriële processen, of bijvoorbeeld de productie van biogas af te vangen en vervolgens naar tuinders te vervoeren, kan de tuinbouw de uitstoot van (mega)tonnen CO2 voorkomen. De tuinder hoeft dan veel minder aardgas te stoken en de glastuinbouw kan dan zelfs overschakelen op duurzame energie zoals aardwarmte en restwarmte. De CO2 van OCAP is dus belangrijk voor de tuinbouw, maar ook voor het milieu.

Lees meer


Werkzaamheden Westland

In het Westland wordt 26 kilometer leiding gelegd om meer tuinders aan te sluiten. Kijk hier voor actuele informatie voor aan- en omwonenden.

Media

OCAP voorziet de media graag van concrete informatie over het (her)gebruik van CO2, maar ook van een visie op de toekomst van CO2. Klik hier voor informatie of contact.

Ontwikkelingen bij OCAP

De behoefte aan CO2 is groot. Er zijn plannen om nieuwe bronnen aan te sluiten en de leveringsgebieden uit te breiden. Lees hier over de ontwikkelingen bij OCAP.

Linde Gas

OCAP is een onderdeel van The Linde Group. Klik hier om meer van The Linde Group te weten te komen.

Home

Bij alle vormen van verbranding komt CO2 vrij. Bij de verbranding van benzine in uw automotor, bij het verbranden van gas in uw cv-ketel en bij de verbranding van voedsel in uw lichaam.

CO2 wordt medeverantwoordelijk gehouden voor het broeikaseffect. We stoten dan ook te veel CO2 uit. Door CO2 bij de industrie af te vangen en vervolgens naar tuinders te brengen kan OCAP een wezenlijke bijdrage leveren aan het verminderen van het klimaatprobleem.

OCAP levert zuivere CO2 aan ondernemers in de glastuinbouw. Deze CO2 komt vrij bij de productie van waterstof en bio-ethanol en biogas en zou anders worden uitgestoten in de atmosfeer. OCAP levert  deze CO2 via een transportleiding en een uitgebreid distributienet. Tuinders besparen hierdoor zo’n 115 miljoen m3 aardgas per jaar.  Hun jaarlijkse CO2-uitstoot wordt daardoor met zo’n 205.000 ton verminderd. Dit levert een unieke winst op voor zowel het milieu als voor de glastuinbouw en stelt de glastuinbouw in staat om over te schakelen op duurzame energie.