Please select your page
  • Slide
  • Slide


Bij alle vormen van verbranding komt CO2 vrij. Bij de verbranding van benzine in uw automotor, bij het verbranden van gas in uw cv-ketel en bij de verbranding van voedsel in uw lichaam.

CO2 wordt medeverantwoordelijk gehouden voor het broeikaseffect. We stoten dan ook te veel CO2 uit. Door CO2 bij de industrie af te vangen en vervolgens naar tuinders te brengen kan OCAP een wezenlijke bijdrage leveren aan het verminderen van het klimaatprobleem.

OCAP levert zuivere CO2 aan ondernemers in de glastuinbouw. Deze CO2 komt vrij bij de productie van waterstof en bio-ethanol en biogas en zou anders worden uitgestoten in de atmosfeer. OCAP levert  deze CO2 via een transportleiding en een uitgebreid distributienet. Tuinders besparen hierdoor zo’n 115 miljoen m3 aardgas per jaar.  Hun jaarlijkse CO2-uitstoot wordt daardoor met zo’n 205.000 ton verminderd. Dit levert een unieke winst op voor zowel het milieu als voor de glastuinbouw en stelt de glastuinbouw in staat om over te schakelen op duurzame energie.