Please select your page
  • Slide
  • Slide


De aan de tuinders geleverde CO2 wordt door OCAP bij Shell in Pernis en bij Abengoa in Rotterdam ingekocht. De CO2 wordt met een compressor op druk gebracht. Voor transport wordt gebruikgemaakt van een bestaande transportleiding van 85 kilometer. Deze leiding loopt van het industriegebied van Rotterdam naar het havengebied van Amsterdam en komt hierbij langs een aantal belangrijke glastuinbouwgebieden. Het gebruik van deze leiding is cruciaal voor een rendabele exploitatie van de CO2-levering.

De leveringsgebieden zijn op de bestaande transportleiding aangesloten. Daarvoor heeft OCAP een wijd vertakt, nieuw distributienet aangelegd dat afnemers verbindt met het CO2-netwerk.